Engagerande employer branding – nyckeln till lyckad rekrytering

Lyckas ni med er rekrytering? I takt med att efterfrågan på arbetskraft stiger ser vi på Wikström Media en obestridlig koppling mellan rekrytering och hur företag jobbar med sin arbetsgivarimage, employer branding. En tydlig strategi för employer branding är nyckeln till att locka kvalificerade individer till företaget.


Tydligt budskap över flera plattformar

För att locka ny arbetskraft måste företaget skapa ett starkt varumärke som attraktiv arbetsgivare genom employer branding. Nu mer än någonsin vill de sökande på förhand veta hur det är att jobba på företaget innan en ansökan skickas.

Det är viktigt att komma ihåg att en potentiell arbetssökande som nås av en rekryteringskampanj kommer att granska företaget via alla tillgängliga kanaler. Budskapet om företaget måste därför vara tydligt, enhetligt och slagkraftigt över alla plattformar.

– Företag måste strategiskt använda olika digitala plattformar för att bygga en stark arbetsgivarimage, berättar Jakob Wikström, vd för Wikström Media. När bilden av företaget som arbetsgivare är stark, stärker det även företagets allmänna varumärke, fortsätter Wikström. Ett företag vinner därför mycket genom att satsa på employer branding där en vinst är mer tids- och kostnadseffektiva rekryteringar.

 

Kommunicera – ständigt!

Oavsett hur välgjord en rekryteringskampanj är har den få chanser att lyckas ifall företaget är okänt som arbetsgivare. Att arbeta med sin employer branding är viktigt oavsett om det är ett nyetablerat, gammalt, litet eller stort företag. Får de potentiella sökande ingen eller en negativ uppfattning om företaget som arbetsgivare kommer de inte bemöda sig om att söka.

– Det räcker inte med att kommunicera när ett behov uppstår, intygar Cecilia Hellund, key account manager på Wikström Media. För att få kompetent personal måste företaget, på ett hållbart sätt över lång tid, kommunicera företagskulturen och företagets styrkor som arbetsgivare.

 

Bygg inga luftslott

I kommunikationen utåt gäller det att vara ärlig och trovärdig, och inte måla upp en missvisande bild av företaget. Det kanske lockar till sig arbetskraft på kort sikt men när verkligheten inte motsvarar förväntningarna stannar inte personalen kvar.

De allra flesta företag gör omfattande arbete för att se till att arbetstagarna ska trivas på sin arbetsplats men förmedlar inte detta utåt. Visst går det att skriva ner fördelarna med arbetet i en punktlista på rekryteringssidan men till vilken nytta är det ifall kandidaterna aldrig ens kommer så långt?

Företagets arbetsgivarimage måste genomsyra all kommunikation som når de önskade kandidaterna. Men hur gör man det på bästa sätt?


Skippa tråkiga personporträtt!

Vår region i västra Finland präglas av innovativa företag, många även världsledande, men när det kommer till employer branding i synnerhet efterlyser vi på Wikström Media mer kreativt innehåll. Att lyfta fram nöjda arbetstagare är en viktig aspekt av strategin men det är också viktigt hur man gör det.

Personporträtt där arbetstagarna i tur och ordning presenteras är ett utdaterat format som rent av kan få arbetsplatsen att framstå som tråkig.

– Lyft upp vad som händer på företaget och hur vardagen ser ut för de anställda. Gör det på ett sätt där företagets värderingar och satsningar som görs för personalens välbefinnande lyser igenom, säger Hellund.


Vloggar – en del av samtidens informationsflöde

På Wikström Media jobbar vi strategiskt med flera olika kanaler och uttryckssätt för att våra kunder ska nå ut till önskad målgrupp. Bland dessa har vloggar visat sig ha stor genomslagskraft. Videomaterial ett är utmärkt sätt att förmedla företagets arbetsgivarimage på ett naturligt sätt som arbetssökande kan ta till sig.


Säkra företagets kompetens – satsa på employer branding

Konkurrensen om synlighet och plats i människors medvetande är stenhård. Wikström Media ser till att ert företag differentierar er som arbetsgivare och förmedlar ett genuint budskap till rätt målgrupp.

Vill ni att vi skapar tydliga strategier och engagerande innehåll för er employer branding?

Boka ett möte med oss så kan vi komma till er och berätta mera!

 

Jakob Wikström
CEO & SALES
+358 50 358 5816

Fler artiklar

Spelar utseende någon roll? Intervju med vår art director Jennie Svartsjö

Hur kan något så flyktigt som ett första intryck ha betydelse i ett långsiktigt bygge av ett starkt varumärke?

Vilka konkreta fördelar kan ditt företag få genom att förbättra sin visuella identitet?

Vi plockar fram skissblocket och tecknar ner svar på frågorna tillsammans med vår art director,...

Seger för Atos Medical och Wikström Media i den internationella designtävlingen DCA 2022

Atos Medicals nya satsning – webbsidan laryngectomy.info – tar hem segern i kategori 28 i årets upplaga av Digital Communication Awards. Hemsidan som utarbetats i samarbete med Wikström Media riktar sig till personer som berörs av strupcancer.

Digital Communication Awards har sedan 2011 belönat ...

Wikström Media är en fullservicebyrå med nordisk förankring och global räckvidd. Vi hjälper våra kunder att gå in på nya marknader, tänka större och prestera bättre.

Adress:
Skolgatan 25-27 A
68600 Jakobstad
Finland

[email protected]

Här under hittar du våra kontaktuppgifter.

E-postadresserna är enligt formen [email protected].

Sales & management

CEO & Sales Jakob Wikström +358 50 358 5816
Chairman of the Board Bjarne Wikström +358 40 689 4153
Director, Center of Excellence Cecilia Hellund +358 44 763 1423‬
HR & Financial Director Tiina Sjölund +358 41 319 7622
Account Manager (Föräldraledig) Lina Abbor
Sales Coordinator Sofia Löfdahl +358 44 493 5680
Senior Advisor Karl-Erik Wikström
Project Leader Patricia Lassila +358 41 319 1669
Project Leader Nina Karvonen +358 45 7835 1723
Project Leader Jennifer Nyman +358 44 700 2489

Visual design

Design Director Jennie Svartsjö +358 44 981 9327
Art Director Natalie Lassila +358 44 974 5485
Graphic Designer Tom Johansson +358 44 242 2829
Graphic Designer Kim Alvaskari
Graphic Designer - Video Producer Kimmo Penttala ‭+358 44 493 7075‬
Multimedia Designer Christoffer Reinilä
Graphic Designer June Bertell

Copywriting

Head of Copy Maria Rönnbacka +358 41 317 1953
Brand Copywriter Jakob Backlund
Content Specialist Sandra Hill +358 44 241 0592
Copywriter Åsa Broo
Copywriter Yvonne Reiner +358 44 783 7969
Copywriter Kristiina Oikarinen +358 40 060 7364‬
Copywriter Ella Kuoppamaa
Copywriter Madelen Smedlund

Development

Head of Web Development Mattias Björkholm +358 44 750 6004
Web Developer Pontus Björkgård
Web Developer Hannes Nyåker
Web developer Daniel Nynäs

Video & photo

Head of Video Production Jasmine Edfelt +358 44 718 0542
Video Producer Tuomo Syri
Photographer Eva-Stina Kjellman

Digital marketing

Head of Digital Marketing and Strategies Emil Ena +358 44 986 2509
Digital Marketing Operations Lead Chelsea Ahlgren +358 44 901 6677
SEO Specialist Ellen Vargas Virkkala +358 45 7838 8774
Digital Marketer Joel Östman +358 45 7836 5572

Fakturering

FO-NUMMER:
2617199-1

E-FAKTURERING:
Adress: 003726171991
Operatör: Liaison,
003708599126

Pdf-fakturor:
[email protected]

Adress:
Skolgatan 25-27 A
68600 Jakobstad
Finland