Sekretesspolicy

Den här policyn gäller för all information som samlas in eller uppges i Elevappens kontrollpanel (adminpanel), på samtliga enheter och plattformar. Kontrollpanelen är länkad till vår app Elevapp, som har en egen sekretesspolicy. Elevappen kallas här för ”appen”, medan appen och kontrollpanelen tillsammans hänvisas till med ”tjänsten”.

Information som vi samlar in för att tillhandahålla tjänsten

När du registrerar din skola för tjänsten samlar vi in följande uppgifter för att tjänsten ska fungera:
– namnet på skolan
– din e-postadress
– en automatiskt genererad pinkod för din skolas appinloggning
– datum och tidpunkt då skolan registrerade sig för tjänsten

För att begära att dessa uppgifter raderas från tjänsten, vänligen kontakta [email protected].

När du är inloggad på kontrollpanelen med din e-postadress samlar vi in alla uppgifter som du uppger i kontrollpanelen. Orsaken till att uppgifterna samlas in är att de ska finnas tillgängliga i appen för alla användare på din skola. Du kan när som helst ta bort dessa uppgifter i kontrollpanelen.

Alla uppgifter som är kopplade till din skola raderas automatiskt när skolans konto raderas i tjänsten. För att begära att din skolas konto i tjänsten raderas, vänligen kontakta [email protected].

Teknisk information

Vi sparar inloggningstokens på enheten för att hålla dig inloggad. För att kontrollpanelen ska fungera kan vår serverprogramvara också lagra loggar och din ip-adress. Ip-adressen lagras endast tillfälligt.

Annonser och analyser

Inga annonser eller analyser används i kontrollpanelen.

Hur informationen används

Den insamlade informationen används för att upprätthålla och förbättra tjänsten.

Säkerhet

Vi tillämpar olika säkerhetsåtgärder för säker hantering av din information:
– All kommunikation till och från tjänsten kräver en krypterad anslutning (HTTPS). På så sätt kan endast auktoriserade personer ta del av information som angivits och delats via tjänsten.
– Åtkomst till känslig information är begränsad till några få anställda.
– Åtkomst till känslig information är begränsad till anställda som loggat in med Google och tvåstegsverifieringen.
– Tjänstens programvara uppdateras kontinuerligt för att genast kunna åtgärda eventuella säkerhetsbrister.

Ditt samtycke

Genom att använda vår kontrollpanel godkänner du den här sekretesspolicyn.

Ta kontakt

Om du har frågor angående den här sekretesspolicyn kan du ta kontakt med oss på e-postadressen [email protected].

Ändringar i policyn

Om vi bestämmer oss för att ändra något i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på den här sidan.
Ändringar som har gjorts hittills: