Sekretesspolicy

Den här policyn gäller för all information som samlas eller uppges i Endivos app, på samtliga enheter och plattformar. Vi behandlar personliga uppgifter i enlighet med lagen om skydd av personliga uppgifter. För att du ska kunna använda Endivos app behövs ditt samtycke till Endivos sekretesspolicy.

Endivo utvecklar kontinuerligt sina tjänster och kan med anledning därav vid behov behöva ändra och uppdatera denna sekretesspolicy. Ändringarna kan också baseras på ändringar i dataskyddslagstiftningen. Vi meddelar i sekretesspolicyn om den har uppdaterats. Vi rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyn regelbundet. Denna sida innehåller den senaste versionen.

Information som vi samlar in

För att kunna tillhandahålla tjänsten med hemleveranser av lunch samlar vi in och lagrar en del av dina personuppgifter. Om du registrerar ett konto i Endivos app samlar vi också in lösenord och liknande säkerhetsinformation som krävs för autentisering och inloggning i appen. Vi samlar endast in behövliga uppgifter och inga känsliga personuppgifter. Den information vi samlar in och lagrar för att erbjuda tjänsten med hemleveranser är uppgifter om för- och efternamn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress. Vår serverprogramvara sparar också information om din beställningshistorik.

Av tekniska orsaker

Vi måste lagra en s.k. token för att kunna sända dig aviseringar, exempelvis om beräknad leveranstid för en beställning eller påminnelser om att göra din beställning i tid.

Vi sparar också inloggningstoken på din enhet för att hålla dig inloggad. Inloggningsinformationen består av den e-postadress och det lösenord som du angivit i samband med registrering av ditt konto i appen.

För analys

Endivo samlar in information om dina beställningar. Inga annonser används i Endivos app.

Nets

Endivo använder betaltjänsten Nets för att hantera betalningar via appen. Nets behandlar personuppgifter tillhörande Endivos kunder som personuppgiftsansvarig. Dessa personuppgifter inkluderar bland annat transaktionsuppgifter. Personuppgifter kan också behandlas av andra bolag inom Nets-koncernen, och bolag som koncernen samarbetar med i sin verksamhet för avtalsändamål, både inom och utanför EU och EES.

Mer information om Nets personuppgiftsbehandling och en lista över bolag som ingår i Nets-koncernen finns på Nets webbplats.

Hur informationen används

Den information vi samlar in används uteslutande för att möjliggöra beställning och leverans av lunchbeställningar.

Firebase

Endivos app använder Firebase Cloud Messaging för pushnotifikationer. För att förstå hur Firebase använder data, läs mera på: https://firebase.google.com/support/privacy

Säkerhet

Vi tillämpar olika säkerhetsåtgärder för att hålla din information säker, till exempel kräver all kommunikation från appen HTTPS. Detta för att skydda personliga uppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Registret lagras elektroniskt.

Lagring av information

Dina uppgifter sparas så länge du har ditt konto i Endivos app i bruk. Du kan begära att dina uppgifter raderas. Det gör du i så fall genom att välja ”Radera konto” i menyn Mina uppgifter. Dina uppgifter raderas i så fall omgående.

Användaren har full kontroll över sin information

Du har rätt att granska och ändra dina uppgifter i Endivos register. Du kan granska och ändra uppgifterna genom att logga in i Endivo-appen.

Användaren har full kontroll över sin information. Detta innebär att du när som helst har rätt att begära en redogörelse över vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att informationen om dig raderas. Det gör du i så fall genom att radera ditt konto i Endivo-appen. Ifall du väljer att radera ditt konto kommer ditt konto, dina inloggningsuppgifter och alla andra personuppgifter som sparats om dig att raderas. Om du efter det vill börja använda Endivo-appen igen kan du alltid registrera ett nytt konto.

För att begära en redogörelse över vilka uppgifter vi har om dig, ta kontakt med: [email protected].

Kontakta oss

Om du har frågor angående den här sekretesspolicyn kan du ta kontakt med oss på e-postadressen [email protected].

Ändringar i policyn

Om vi bestämmer oss för att ändra något i vår sekretesspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på den här sidan.

Ändringar som har gjorts hittills: