Sekretesspolicy

Denna policy gäller all information insamlad eller inlämnad på vår app Elevapp på all utrustning och plattformar.

Information som vi samlar in

Teknisk information

Login-informationen består av en icke-personlig PIN-kod.

Vi sparar login-info på den utrustning du använde när du loggade in för att hålla dig inloggad. För att appen skall fungera kan våra serverprogram tillfälligt spara din IP-adress.

Reklam och analys

För att förbättra appen samlar vi in anonym statistik. Den data som insamlas är:

  • PIN-koden som används för att logga in
  • Datum och tidpunkt för inloggning
  • Senaste datum och tidpunkt användaren har haft appen i användning
  • Appversionen och filändringar (git commit)

Dessa data kan inte länkas till en individuell användare. Informationen raderas när användaren loggar ut.

Då användaren klickar på en “ta kontakt”-knapp, efterfrågar appen individens för- och efternamn för att sända ett SMS-meddelande. För- och efternamn lagras endast på användarens utrustning och raderas när användaren raderar appen. Användarens för- och efternamn sänds enbart till mottagaren av SMS-meddelandet, och informationen sänds endast om användaren väljer att sända ett SMS-meddelande. Vi samlar inte in och delar inte användarens för- och efternamn med tredje part.

Ingen reklam förekommer i appen.

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att upprätthålla och förbättra appen.

Säkerhet

Vi använder oss av varierande säkerhetsverktyg för att hålla din information trygg. Till exempel kräver all kommunikation från appen HTTPS.

Ditt samtycke

Genom att använda vår app ger du ditt samtycke till vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande denna integritetspolicy, kontakta oss på [email protected].

Förändringar i policyn

Om vi besluter oss för att ändra vår integritetspolicy, publicerar vi förändringarna på denna sida. Följande förändringar har hittills gjorts: