Vi bygger starka
varu­märken.

Wikström Media är en fullservicebyrå med nordisk förankring och global räckvidd. Vi hjälper våra kunder att gå in på nya marknader, tänka större och prestera bättre.

Den finska marknaden är inom räckhåll

Vi hjälper internationella företag att marknadsföra sig i Finland. Tusen sjöars land är också de tusen möjligheternas land för de företag som lyckas anpassa sitt varumärke och budskap till den finska marknadens kulturella referensram och förväntningar.

Wikström Media är en fullservicebyrå som specialiserat sig på att fungera som en länk mellan de övriga nordiska länderna och Finland. Med vårt kontaktnät och kunnande får ert varumärke en vägkarta till de strategiska tyngdpunkterna i Finlands näringsliv och genklang hos den finska mentaliteten.

Den finska marknaden är inom räckhåll

Hindrar kulturkrocken ditt företag?

Det är så mycket som förenar de nordiska länderna att man lätt glömmer att det också finns definitiva skillnader. Och sällan blir de kulturella skillnaderna och preferenserna lika tydliga som i marknadsföring. Det som går hem på ena sidan Bottniska viken kan vara platt fall på den andra.

I Finland utmärks marknadsföring och kommunikation över lag av en hel del oskrivna regler. Här gäller uppgiftsorienterat framför relationsorienterat. Ditt ord är guld, och du använder det gärna sparsamt. Det finns inget utrymme för påklistrad optimism, men desto mer för osminkat klarspråk.

Vi bemästrar de kulturella konventionerna och vi vet hur man omsätter dem till effektiv marknadsföring som genererar lönsamhet, nya kundrelationer och spännande affärsmöjligheter för ert företag.

  1. PRIORITERA UPPGIFTSORIENTERAT FRAMFÖR RELATIONSORIENTERAT.
  2. SÄG DET DU MENAR OCH MENA DET DU SÄGER.
  3. KLARSPRÅK TRUMFAR MÅNGORDIGHET.

Recession i Sverige
– en helt vanlig tisdag i Finland

Den finska ekonomin är som en martall. Den har växt långsamt, men virket är härdat och prövat av snålblåst och tidens tand. Varken knappa naturresurser eller påtvingade krigsskadestånd har kunnat sätta stopp för den finska sisun och företagsamheten.

Förutsättningarna har däremot gjort att det finska näringslivet generellt sett inriktats på innovationer och förädling framför traditionell råvaruexport.

I dag är Finland en ledande exportör av humankapital, maskiner och teknik. Ekonomin är diversifierad och dynamisk och det finns gott om finska företag med stark köpkraft och väletablerade handelsförbindelser med Sverige och övriga EU-länder. Kanske det är dags för ert företag att göra intåg på den finska marknaden?

Ta kontakt!

Redo att diskutera ditt nästa projekt med oss?

Wikström Media är en fullservicebyrå med nordisk förankring och global räckvidd. Vi hjälper våra kunder att gå in på nya marknader, tänka större och prestera bättre.

Adress:
Skolgatan 25-27 A
68600 Jakobstad
Finland

[email protected]

Här under hittar du våra kontaktuppgifter.

E-postadresserna är enligt formen [email protected].

Sales & management

CEO & Sales Jakob Wikström +358 50 358 5816
Chairman of the Board Bjarne Wikström +358 40 689 4153
Director, Center of Excellence Cecilia Hellund +358 44 763 1423‬
HR & Financial Director Tiina Sjölund +358 41 319 7622
Account Manager (Föräldraledig) Lina Abbor
Sales Coordinator Sofia Löfdahl +358 44 493 5680
Senior Advisor Karl-Erik Wikström
Project Leader Patricia Lassila +358 41 319 1669
Project Leader Nina Karvonen +358 45 7835 1723
Project Leader Jennifer Nyman +358 44 700 2489

Visual design

Design Director Jennie Svartsjö +358 44 981 9327
Art Director Natalie Lassila +358 44 974 5485
Graphic Designer Tom Johansson +358 44 242 2829
Graphic Designer Kim Alvaskari
Graphic Designer - Video Producer Kimmo Penttala ‭+358 44 493 7075‬
Multimedia Designer Christoffer Reinilä
Graphic Designer June Bertell

Copywriting

Head of Copy Maria Rönnbacka +358 41 317 1953
Brand Copywriter Jakob Backlund
Content Specialist Sandra Hill +358 44 241 0592
Copywriter Åsa Broo
Copywriter Yvonne Reiner +358 44 783 7969
Copywriter Kristiina Oikarinen +358 40 060 7364‬
Copywriter Ella Kuoppamaa
Copywriter Madelen Smedlund

Development

Head of Web Development Mattias Björkholm +358 44 750 6004
Web Developer Pontus Björkgård
Web Developer Hannes Nyåker
Web developer Daniel Nynäs

Video & photo

Head of Video Production Jasmine Edfelt +358 44 718 0542
Video Producer Tuomo Syri
Photographer Eva-Stina Kjellman

Digital marketing

Head of Digital Marketing and Strategies Emil Ena +358 44 986 2509
Digital Marketing Operations Lead Chelsea Ahlgren +358 44 901 6677
SEO Specialist Ellen Vargas Virkkala +358 45 7838 8774
Digital Marketer Joel Östman +358 45 7836 5572

Fakturering

FO-NUMMER:
2617199-1

E-FAKTURERING:
Adress: 003726171991
Operatör: Liaison,
003708599126

Pdf-fakturor:
[email protected]

Adress:
Skolgatan 25-27 A
68600 Jakobstad
Finland