Svenska Suomi

Månadens tips

Alla kan skriva, så varför anlita en copywriter?

Vi ger dig 5 goda anledningar*

Som företag vill man sälja sina produkter eller tjänster och bygga en långsiktig relation med kunderna. I något skede kan man behöva rekrytera eller allmänt informera om något. Text kommer att vara ett av de huvudsakliga kommunikationsmedlen i dessa fall. Alla kan skriva, så varför ska du anlita en copywriter egentligen?

1. Dålig text gör mer skada än nytta.

Har du fått en arbetsansökan nån gång med många stavfel? Hur har du reagerat? Språkgrodor kan i bästa fall vara riktigt roliga, men när de upprepar sig tappar man förtroendet för avsändaren.

Att en text uppfattas som dålig/tråkig/svår/oläslig kan bero på en mängd andra orsaker också. Kanske är den otydligt strukturerad med vaga rubriker eller också har man inte tagit mottagaren i beaktande när man skrivit. Efter den trettonde branschtermen vänder läsaren i dörren och scrollar sig vidare. Sånt som stavning, rubriksättning och textanpassning är en copywriters vardag. Lätt som en plätt!

2. En copywriter kan göra en höna av en fjäder.

Vänta nu, är det faktiskt en bra sak? Det här kräver litet förklaring. Om du har försökt skriva en statusuppdatering för ditt företag eller en text till hemsidan har du kanske känt det som att du griper efter halmstrån. Vad ska jag skriva som är intressant?

Det är svårt att se det unika i det som är ens vardag. Det är lättare för en utomstående, och ännu lättare för en utomstående som ständigt är på jakt efter berättelser (= en copywriter). Du ser fjädrar, en copywriter ser hönor och dina kunder ser anledningar till att välja dig och dina produkter/tjänster.

3. Att skriva är som att gå på lina, kan du hålla balansen?

På ena sidan linan finns ditt företag och på andra sidan kunden. Texten ska reflektera ditt företag och ge en enhetlig bild utåt. Samtidigt ska språket och textens uppbyggnad tilltala den specifika målgruppen.

Skrivandet är en balansgång mellan olika formuleringar och ordval. För den som saknar språkkänsla och vokabulär är det svårt att anpassa texten så att man uppnår önskad effekt, men för en copywriter är det inget problem.

4. Tid är en värdefull bristvara.

Det här är sanning både för dig och för dem som du riktar dig till i dina texter. Ingen har tid att läsa eländiga texter och eftersom det inte blir nån tentamen på slutet kan din målgrupp lika bra sluta läsa halvvägs igenom. När du anlitar en copywriter slår du därför två flugor i en smäll: du sparar din tid och undviker att din målgrupp känner sig bestulen på sin tid.

5. En bild säger mer än tusen ord – och det är riskabelt i marknadsföring.

Slutligen kan vi inte undvika att skriva nåt om det som många tänker: ”Släng in en snygg bild så blir det bra”. Ja, bilder är ett effektivt verktyg för att fånga uppmärksamhet och de är en del av en fungerande marknadsföring. Men en bild utan text ger läsaren ett oändligt tolkningsutrymme.

Vi gör alla olika associationer när vi ser bilder, men med textens hjälp smalnar tolkningsutrymmet. En copywriter berättar för din målgrupp vad det är de ska titta efter i bilden, de berättar varför du valt att dela den och de gör det i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6. BONUS. Bra text väcker läslust.

Konkurrensen är hård, men när vi hittar en text som tilltalar oss läser vi gärna mer. Satsa därför på att erbjuda olika typer av texter. Väck intresse med träffsäkra statusuppdateringar och bygg förtroende genom djupa artiklar och välsvarvade hemsidetexter. Skrapa inte bara på ytan utan låt läsaren utforska mer.

 

*Plot twist: I denna artikel ger vi dig 5 goda skäl till att anlita en copywriter. I verkligheten är de bara 3: Kristiina, Sara och Casimir, Wikström Medias copywriters. Vill du också att de ska producera dina svenska, finska och engelska texter? Hör av dig till oss, du hittar kontaktuppgifter här.